Porta enrasada

  • Porta interior composta de fusta encastada

    Porta interior composta de fusta encastada

    Porta interior composta de fusta a rasés una porta interior senzilla, que fa referència a la porta amb frontisses (frontisses) instal·lades al costat de la porta i obertes cap a dins (esquerra dins, dreta dins) o cap a fora (esquerra exterior, dreta exterior).Es compon de butxaca de porta, frontissa, fulla de porta, pany, etc. la porta batent és una porta d'interior amb la major demanda del mercat.Per tant, a més de ser sòlida, la porta interior també implica molts aspectes, com ara l'aïllament tèrmic, l'aïllament acústic, la bellesa, etc.